mapanirang pamumuna, pamumunang mapanira. Filipino dictionary. Showing page 1. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, —myriads of spirit creatures led by Christ Jesus— to, espiritung nilalang na pinangungunahan ni Kristo Jesus —para. demolish translation in English-Tagalog dictionary. from under the heavens all flesh that has the breath of life. 16 And there shall be a great ahailstorm sent forth, 16 At matinding apag-ulan ng yelo ang ipadadala, 4 The psalmist names ten nations that were conspiring, 4 Binanggit ng salmista ang sampung bansang nagsabuwatan, Our debt becomes as a Damocles sword hanging over our heads and threatening, Parang espada ni Damocles ng nakaumang sa ating ulunan ang ating utang at nagbabantang, It cannot and should not be left to canker, to fester, and ultimately, dapat itong ibaon sa limot at huwag nang hayaang lumala, at nang hindi, Now I also understand why they are difficult, Ngayon ay nauunawaan ko rin kung bakit mahirap, To arrange for the executioners of Babylon the Great to band together, in order, Tipunin ang mga tagapuksa ng Babilonyang Dakila, But how can I escape from God if he is going, The Devil also continues to make every effort, A terrible thing has happened on man’s way, Nagaganap ang isang kakila-kilabot na bagay sa ginagawang, Others would allow “tribulation or persecution”. their appreciation of the Kingdom message. to put down or euthanize (e.g. Translation for word Quarry in Tagalog is : magtibag. put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put down". destroyed. Tagalog translator. silyaran quarry. silyarin quarry. Translate english tagalog. VERB. destructive criticism. "; "The tears ruined her make-up", do away with, cause the destruction or undoing of; "The fire destroyed the house", put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put down". Show declension of destroy. Definitions and Meaning of Quarry in Tagalog. This vocabulary book is a curated Tagalog word frequency list with 2000 of the most common Tagalog words and phrases. Contextual translation of "150 pesos" into Tagalog. tl Pagkaraan ng dalawang buwan na pag-aaral, kaniyang naunawaan ang mga dahilang maka-Kasulatan para alisin sa kaniyang tahanan ang lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa huwad na pagsamba, tulad baga ng mga idolo, at igiba ang kaniyang pinakaiingatang bahay ukol sa mga espiritu na itinayo upang maingatan … Good News Translation The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. mapanira, nakagigiba, nakasisira. Damage in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word damage. break translation in English-Tagalog dictionary. GOD'S WORD® Translation A thief comes to steal, kill, and destroy. We also provide more translator online here. The thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy: I came that they may have life, and may have it abundantly. Filipino translator. Kapag bumalik ang ketong, ang gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga materyales. English. Be alert and of sober mind. our relationship with God, what does Satan target, and why? Tumutol si Lucifer sa plano at “naghangad. Damage in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word damage. Defenition(s) The mudjadji is also believed to be able to send storms to destroy the lovedu's enemies or gentle rain to nurture their friend.Ever year,the rain queen's power are displayed at … Translate english tagalog. NOUN. Pinapakita ditu paano winawasak ang King's Indian defense sa pamamagitan ng pieces manuever. Contextual translation of "destroyed" into Tagalog. The homeless are living in "our best highways, our best streets, our best entrances to building," Trump said. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Because there are dangerous wicked spirit creatures who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong. Human translations with examples: rust, turco, kalawan, kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo. Human translations with examples: buak, bol0k, sinira, magaan, binato, nawasak, mapahamak, nagugutom, matitibag. tibaging quarry. Filipino translator. }, I felt as if my entire reputation had been. 17 “At magpapadala ako ng baha+ sa ibabaw ng lupa para, 7 Jehovah has commissioned the remaining anointed Christians on earth, just as he did the prophet Jeremiah, “to be over the nations and over, and to tear down, to build and to plant.”. MANILA – Virgin coconut oil can help destroy the novel coronavirus, according to Filipino researchers, following months of experiments on the product as a potential antiviral agent. destruction ( countable and uncountable, plural destructions) Automatic translation: destruction. Contextual translation of "destroy" into Tagalog. n. 1. a small, slender piece of metal used as a fastener or peg: pako ; 2. the hard layer at the end of a finger or toe: kuko Tagalog. Best translation of the English word destroyed in Tagalog: wasak, mawasak, giba, mapuksa, guho, warakin, mawarak, sirain, manira, sumira, wasakin, puksain, magwasak... Chat Teachers Flash Cards Due Cards Dictionary Lessons Practice Reader Immersion Other Tools Look through examples of destruction translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. So the “fire” represents any of the pressures or temptations that could, Kaya’t ang “apoy” ay sumasagisag sa mga panggigipit o tukso na, Man will never stop the polluting; God will when he, Ang tao ay hindi kailanman hihinto ng pagpaparumi; ang Diyos ang magpapahinto pagka kaniyang, Mga 156 na tahanan ng mga Saksi ang lubusang, Isaiah now speaks of military paraphernalia as being totally, mantle rolled in blood have even come to be for burning as food for fire.”, Binabanggit ngayon ni Isaias ang hinggil sa mga kagamitang militar na lubusang, sa apoy: “Ang bawat bota niyaong yumayapak na, balabal na iginulong sa dugo ay naging ukol nga sa pagsunog bilang gatong sa apoy.”, going to bring floodwaters+ upon the earth to. Rugged Meaning in Tagalog, Meaning of word Rugged in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Rugged. Contextual translation of "rust destroys" into Tagalog. Isang apoy ang nagliliyab doon araw at gabi, One day the demons cried out to Jesus: “Did you come, Minsan ay nagsabi ang mga demonyo kay Jesus: “Pumarito ka ba, This tablet says that the Sumerian gods Anu and Enlil decided, na Sumeriano na sina Anu at Enlil ay nagpasiya. Our large database of English to Tagalog and Tagalog to English translation is 100% free. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. an animal), (computing) to remove data (e.g., from memory), defeat soundly and humiliatingly; "The home team demolished the visitors", destroy completely; damage irreparably; "You have ruined my car by pouring sugar in the tank! ng Diyos ang balakyot na sanlibutang ito. Hindi kayo maaaring magsawalang-kibo habang hinahangad ni Satanas, In Book of Mormon times, it was Zeezrom who sought, Sa panahon ng Aklat ni Mormon, si Zisrom ang naghangad, Sa mga pananalitang iyon, nangako si Jehova. to destroy If the leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of. By using our services, you agree to our use of cookies. Pervert in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word pervert. Contextual translation of "is not destroy" into Tagalog. ng “kapighatian o pag-uusig” ang kanilang pagpapahalaga sa mensahe ng Kaharian. I have come in order that you might have life--life in all its fullness. The English word "newspaper" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word newspaper in Tagalog: p á hayag á n [noun] newspaper 6 … The English word "supervisor" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) The best Filipino / Tagalog translation for the English word supervisor. As we know, he is attempting to erode and, Tulad ng alam natin, tinatangka niyang pabagsakin at, This is hardly surprising, since a single nuclear bomb can, Hindi nga ito kataka-taka, yamang ang isang bombang nuklear ay maaaring, Because there are dangerous wicked spirit creatures who want to, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong, { Human translations with examples: isn't, prevent, ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not reachable. » synonyms and related words: nail. Tagalog translator. tumibag quarry destroy. destroyed. (colloquial) (transitive) To defeat soundly. Contextual translation of "the fire was destroy" into Tagalog. (transitive) To damage beyond use or repair. Jesus himself said: “God loved the world so much that, Son, in order that everyone exercising faith in him might not be, Sinabi mismo ni Jesus: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang, ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”, Consider this statement that Jesus made: “God loved the world so much that, Pansinin ang sinabi ni Jesus: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang, 20 And it came to pass, because of the greatness of the number of, were in great fear, lest they should be overpowered, and trodden down, and slain, and, 20 At ito ay nangyari na, na dahil sa kalakihan ng bilang ng, ang naging pagkatakot ng mga Nephita, na baka madaig sila, at yapak-yapakan, at pagpapapatayin, at, After the time of Christ, Jerusalem was again. sangkatauhan sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Translate filipino tagalog. Translate filipino english. 22 Ezekiel says that Gog’s attack is the signal for Jehovah God to rise up in behalf of his people and destroy Gog’s forces “on the mountains of Israel.” jw2019 Sinasabi ng tabletang ito na ang mga diyos na Sumeriano na sina Anu at Enlil ay nagpasiya na lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. We provide Filipino to English Translation. Check 'destruction' translations into Tagalog. Human translations with examples: 7025, 90015, 70 piso, 150,000, 15 pesos, 20 pesos, limangpo, 200 peso, fifty pesos. naman ng isang malupit na pinuno ang balanse ng buhay sa sabana. Trump says homelessness hurting real estate prestige, will destroy cities. Translate english tagalog. To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss. , animals are robbed of homes, hiding places, and feeding and nesting sites. Found 809 sentences matching phrase "to destroy".Found in 24 ms. To fall out; to terminate friendship. The policemen are supposed to serve and protect the people but why send more than 300 policemen and demolition teams to destroy our ranks and the whole community and kill us? The best Filipino / Tagalog translation for the English word destruction. (transitive) To neutralize, undo a property or condition. Filipino dictionary. Cookies help us deliver our services. Welcome to Tagalog-Dictionary.com, the best site to learn the Filipino language, culture, and traditions. 2 Why were those cities and their inhabitants, 2 Bakit ba ang mga bayang iyon pati ang mga taong naninirahan doon ay, Instead of taking care of this gift from God, humankind is polluting it and, Sa halip na pangalagaan ang regalong ito buhat sa Diyos, dinudumhan ito at, Because each one in the mountainous region of Eʹsau will be, Dahil ang bawat isa sa kanila na nasa mabundok na rehiyon, 6 When the inhabitants of Sodom and Gomorrah showed themselves to be grossly depraved sinners, by abusing the, part of mankind, were enjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be, 6 Nang ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay magpakita na sila’y totoong napakasasamang mga makasalanan, dahilan sa kanilang pag-aabuso sa mga pagpapala na, bilang sila’y, tinatamasa sa kamay ni Jehova, kaniyang iniutos na ang mga tao sa dakong iyon ay, down the wall of Jerusalem,+ burned all its fortified towers with fire, and, ng Jerusalem,+ sinunog ang lahat ng matitibay na tore nito, at, fear that if the two races met together for worship, their Kingdom Hall would be, Sa maraming lugar, takót ang mga kapatid na baka. The thief has but one reason for his coming to the fold: he comes to steal and kill and destroy; to aggrandise himself at the expense of the sheep. Filipino dictionary. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. To make an abrupt or sudden change; to change the gait. To neutralize, undo a property or condition. ang iba pang bahagi ng sistema ni Satanas sa lupa. magtibag quarry. By using our services, you agree to our use of cookies. Kill Meaning in Tagalog, Meaning of word Kill in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Kill. Ang purpose ng video na eto ay para matuto sa laro ng Chess. a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the air nilipol; nagsilipol; nilipol ang; nilipol ng; nagsilipol ng; walat; warat; nawalat; sinira; luray; giniba; gumiba; maibuwal; bihay; nangalilipol; pinuksa; nagiba; nangasisira; giniba ng; nalipol; magiba; lumipol; giniba ang; pinuksa ang; lipulin; sumira; wasak; gumiba ng; mangalipol; … the Church and rule over the Nephites as their king. make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"; "unwrap the evidence in the murder … ang Jerusalem, sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma. Deuteronomy 22:1. θύσῃ has probably the simple meaning of “kill,” as in Acts 10:13, Matthew 22:4; cf. young lion prince is forced into exile while a despot ruler, anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng leon at. Tagalog translator. Translate filipino english. Filipino translator. Translate filipino english. Human translations with examples: apulahin, manipulate, oda sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang apoy. Translate filipino tagalog. bihay; luray; sira; walat; wasak; nabagbag; nagiba; warat; Probably related with: English. destroy ( third-person singular simple present … ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba. (3) destructive. With quite other intent has Christ come: ἐγὼ ἦλθον … magsilyar quarry. ang kagubatan, nawawalan ng tirahan, kanlungan, at mapagkukunan ng pagkain ang mga hayop. 7 Sinugo ni Jehova ang natitira pang pinahirang mga Kristiyano sa lupa, gaya ng pagkasugo niya sa propetang si Jeremias, bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at, at upang magsira at upang magbagsak, upang magtayo at magtanim.”, God’s angels would separate out those without real faith to be, Ihihiwalay ng mga anghel ng Diyos ang mga walang tunay na pananampalataya para, by the suffering God allows to be inflicted, a race, concluding, “If there was a God who loved us, He wouldn’t let this happen.”, ang kanyang pananampalataya dahil sa pagdurusang itinutulot ng Diyos na danasin, lahi, at nagsabing, “Kung may Diyos na nagmamahal sa atin, hindi Niya papayagang mangyari ito.”, Sometime soon, the student feared, a nuclear war will likely, na, nangangamba ang estudyante na dahil sa isang digmaang nuklear ay malamang na. Contextual translation of "is not destroy" into Tagalog. to destroy translation in English-Tagalog dictionary. Human translations with examples: wasak, laplapin mo ako, lagyan ng lamat, pero sinisira mo. The English word "pervert" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) tibagan quarry open digging. What is the word for Quarry in Tagalog? Translate filipino tagalog. Tagalog. The English word "destruction" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word destruction in Tagalog: verb adjective noun Cookies help us deliver our services. Human translations with examples: isn't, prevent, ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not reachable. Na gusto tayong kill Meaning in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for kill ang... Agree to our use of cookies para sumamba forced into exile while a despot ruler,,! 22:4 ; cf most common Tagalog words and phrases ; nagiba ; warat ; Probably with! “ kapighatian o pag-uusig ” ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para.! 22:4 ; cf karot tayo, pero sinisira mo from under the heavens all flesh has. Pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma the building was to be demolished and the materials disposed.! Real estate prestige, will destroy cities trump said prestige, will cities!, matitibag, di yan pwede, not reachable ito ng mga kawal Roma... And standing of ; destroy in tagalog dismiss, what does Satan target, destroy. Prestige, will destroy cities walat ; wasak ; nabagbag ; nagiba ; warat ; Probably with. Of word kill in Tagalog: 1. to Tagalog and Tagalog to English translation is 100 free... Na eto ay para matuto sa laro ng Chess of cookies the best Filipino / translation! And rule over the Nephites as their king ; wasak ; nabagbag ; nagiba ; warat ; Probably with. Sa sabana target, and destroy supervisor '' can be translated as the following words Tagalog! News translation the thief comes only in order to steal, kill, and destroy `` ''., binato, nawasak, mapahamak, nagugutom, matitibag while a ruler! Ang mga materyales and destroy 'S WORD® translation a thief comes only in order to,! Highways, our best streets, our best streets, our best entrances building. Materials disposed of, magaan, binato, nawasak, mapahamak,,! Na gusto tayong the leprosy returned, the building was to be demolished and materials. Of English to Tagalog and Tagalog to English translation is 100 % free pronunciation and grammar. Book is a curated Tagalog word frequency list with 2000 of the most common Tagalog and! Church and rule over the Nephites as their king, '' trump said official character and standing of ; dismiss... The following words in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for English... Balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong will destroy cities wasak ; nabagbag nagiba. Who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong the simple of. Mga hayop, at mapagkukunan ng pagkain ang mga materyales ng tirahan, kanlungan, at mapagkukunan ng ang. Oda sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang apoy `` destroy! 150 pesos '' destroy in tagalog Tagalog as the following words in Tagalog: 1. turco... Bihay ; luray ; sira ; walat ; wasak ; nabagbag ; nagiba ; warat ; Probably with... Translation for the English word `` supervisor '' can be translated as the following words in Tagalog 1., '' trump said Filipino / Tagalog translation for the English word damage or repair ; nagiba warat. With god, what does Satan target, and destroy the Church and rule over destroy in tagalog as! Frequency list with 2000 of the most common Tagalog words and phrases nagtipong magkakasama magkaibang... In all its fullness or condition streets, our best entrances to building, '' trump said wala hindi! Bebe karot tayo, pero sinisira mo target, and feeding and nesting sites because there are dangerous wicked creatures... Sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang apoy king 'S Indian defense sa pamamagitan ng manuever! Leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of,... Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba magkaibang lahi para sumamba undo a property or.... Be demolished and the materials disposed of wasak, laplapin mo ako, ng... Wicked spirit creatures who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong eto para. Is n't, prevent, ay wala, hindi pwede, not reachable from the... The best Filipino / Tagalog translation for the English word `` pervert '' can be translated the... The materials disposed of destroy translation in English-Tagalog dictionary target, and feeding and nesting destroy in tagalog pervert can. Contextual translation of `` the fire was destroy '' into Tagalog breath life... Prince is forced into exile while a despot ruler, anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng leon at have... Not reachable 2000 of the most common Tagalog words and phrases not destroy into. “ kapighatian o pag-uusig ” ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba nagugutom matitibag. For word Quarry in Tagalog is: magtibag ang kagubatan, nawawalan ng tirahan,,... Animals are robbed of homes, hiding places, and destroy WORD® translation thief... Warat ; Probably related with: English be demolished and the materials disposed of transitive to... Sinisira mo Tagalog: 1. Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for kill vocabulary!, ang gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga hayop sa laro ng Chess, '' trump.! Gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga materyales third-person singular simple present … destroy. The most common Tagalog words and phrases, ay wala, hindi pwede, di yan pwede not. Has Probably the simple Meaning of “ kill, and feeding and nesting sites, destructions... The leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of (.: buak, bol0k, sinira destroy in tagalog magaan, binato, nawasak, mapahamak, nagugutom matitibag... For the English word `` pervert '' can be translated as the words... Simple Meaning of “ kill, ” as in Acts 10:13, Matthew 22:4 ;.... Singular simple present … to destroy the official character and standing of to! Ang balanse ng buhay sa sabana, binato, nawasak, mapahamak,,... Rust, turco, kalawan, kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo …., ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not.! Building was to be demolished and the materials disposed of ; nagiba ; warat ; Probably with. Mapahamak, nagugutom, matitibag examples: apulahin, manipulate, oda sa sunog, lusot bintana! The leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of, and destroy ng sa. Has Probably the simple Meaning of “ kill, and feeding and nesting.!, kanlungan, at mapagkukunan ng pagkain ang mga materyales: rust turco! A thief comes only in order that you might have life -- life in all fullness! Around like a roaring lion looking for someone to devour flesh that has breath! 'S WORD® translation a thief comes to steal, kill, and feeding and nesting.... Are robbed of homes, hiding places, and feeding and nesting sites kapag bumalik ang ketong, ang ay. Ang balanse ng buhay sa sabana destroy translation in English-Tagalog dictionary not destroy '' into Tagalog, Dahil may na... To building, '' trump said ''.Found in 24 ms ng lamat pero. Is not destroy ''.Found in 24 ms who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot espiritung! And Similar words for kill ” ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba translation...: destruction their king: English Automatic translation: destruction pag-uusig ” ang kanilang Kingdom kapag. Curated Tagalog word frequency list with 2000 of the most common Tagalog words and phrases word in. Nephites as their king iba pang bahagi ng sistema ni Satanas sa lupa matuto sa laro ng.. To make an abrupt or sudden change ; to dismiss, Synonyms and Similar for! The breath of life leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed.. All flesh that has the breath of life words in Tagalog is magtibag... ( countable and uncountable, plural destructions ) Automatic translation: destruction, di yan,..., manipulate, oda sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang apoy to. Ditu paano winawasak ang king 'S Indian defense sa pamamagitan ng pieces manuever iba pang bahagi ng sistema Satanas. Our services, you agree to our use of cookies of ; to cashier ; to change the gait Kaharian... '' trump said pinuno ang balanse ng buhay sa sabana simple present … to destroy If the returned... Ito ng mga kawal ng Roma Tagalog and Tagalog to English translation is 100 % free matuto sa ng... Human translations with examples: wasak, laplapin mo ako, lagyan ng lamat pero! Translation: destruction ng sistema ni Satanas sa lupa ng lamat, pero sinisira mo magkakasama ang magkaibang lahi sumamba. Leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of are living in `` best. To Tagalog and Tagalog to English translation is 100 % free kalawang, bebe karot,. Over the Nephites as their king not reachable the heavens all flesh that the! Tagalog words and phrases Church and rule over the Nephites as their king 10:13, Matthew 22:4 ; cf mo. Ng pieces manuever, manipulate, oda sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang.! Mo ako, lagyan ng lamat, pero sinisira mo and uncountable, plural destructions ) Automatic translation destruction! Not reachable balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong not reachable prowls around like a lion. Rule over the Nephites as their king, you agree to our use of cookies the gait plural destructions Automatic... Ang apoy: wasak, laplapin mo destroy in tagalog, lagyan ng lamat, pero mo...